Diensten


De ICT management diensten die Cerno ICT Management & Consultancy aanbiedt zijn de volgende:

   • ICT projectmanagementDiensten
   • ICT programma management
   • Interim management
   • ICT Service management
   • Consultancy

ICT projectmanagement:

Het betreft het uitvoeren van ICT projecten vanuit de PRINCE2 methodiek, echter wel toegesneden op het soort en zwaarte van het project. Of te wel: PRINCE2 moet een toegevoegde waarde hebben.
De projecten kunnen betrekking hebben op migratieprojecten (bijv. migratie Windows omgevingen), projecten t.a.v. Server Based Computing (Citrix), Internet/intranet omgevingen. Tevens infrastructuurprojecten zoals WAN implementaties, storage en back-up voorzieningen etc.
Ook is projectmanagement natuurlijk mogelijk t.a.v. software implementaties (bijv. GIS), procesverbeteringen (ITIL), SAP etc.

ICT programmamanagement:

Dit betreft het aansturen/coördineren van meerdere ICT projecten. Het betreft dan de afstemming in planning, risico’s, resourcemanagement etc.

Interim management:

Is er plotseling een probleem ontstaan met de bezetting van uw ICT management functies dan kan een beroep gedaan worden op Cerno ICT Management & Consultancy. De functies die ingevuld kunnen worden zijn die van ICT Manager, ICT Service Manager, Teamleider etc.

ICT Service management:

Ten aanzien van service management is het mogelijk om (al dan niet als project of consultancy opdracht) de ICT beheerprocessen in te richten of te optimaliseren. Dit met als basis de ITIL methodiek.

Consultancy:

Onder consultancy valt een breed scala van uit te voeren advisering. Dit gaat van adviezen over procesoptimalisatie tot en met het optreden als coach (“spiegel”) voor de ICT manager. Ook het beoordelen (second opinion) van projectvoorstellen, adviezen e.d. van derden is mogelijk.
Mocht Cerno ICT Management & Consultancy niet in uw behoefte kunnen voorzien dan is zij zeker bereid om samen met u een passende oplossing te vinden. Dit bijv. in de rol als intermediair naar andere bedrijven/freelancers.