Ervaring


Vanaf 1990 is er vanuit diverse rollen invulling gegeven aan het ICT werkveld, waardoor de nodige ervaring aanwezig is. Onderstaand een overzicht van de diverse vervulde functies. De beschrijving van de projecten vindt u terug op de Projecten pagina.Ervaring

 • Projectmanager:

Het managen van diverse projecten. Projecten m.b.t. applicatieontwikkeling, internettoepassingen, infrastructuur e.d.

 • Consultant:

Het adviseren m.b.t. ICT vraagstukken.

 • Lid projectteam (voorbereiding) fusie:

Het deelnemen aan diverse pre-fusie (ICT) werkgroepen waarin fusies onderzocht c.q. voorbereid werden. Tevens vanuit een fusie de technische en functionele integratie geleid van 4 ICT omgevingen naar 1 omgeving.

 • Lid projectteam outsourcing ICT:

Het deelnemen aan een project waarbij, d.m.v. een Europese aanbesteding, de operationele ICT activiteiten worden uitbesteed.

 • Lid projectteam aanbesteding ERP:

Het deelnemen aan een project waarbij, d.m.v. een Europese aanbesteding, de aanschaf van een ERP systeem werd uitgevoerd. Dit incl. het bezoeken van hosting sites en de beoordeling van de RFP´s c.q. offertes.

 • Programmamanager ICT infrastructuur:

Het zorgdragen voor het gecontroleerd doorvoeren van projecten en changes ten aanzien van de ICT-infrastructuur. Opdrachtgever van projecten m.b.t. ICT-infrastructuur, Kantoorautomatisering en Telecommunicatie. Het aansturen van een Technisch team met ICT infrastructuur specialisten (incl. externe partijen). Het beoordelen van blueprints op de consequenties voor de ICT infrastructuur.

 • Lid van het Technical Review Board en Team Techniek:

Het toetsen van de blueprints en technische architectuur van de leverancier(s) t.a.v. de implementatie SAP R/3, SAP-ISU, SAP CRM e.o. Verantwoordelijk voor de ontsluiting van deze systemen op de bedrijfsinfrastructuur.

 • Manager ICT Services:

Het zorgdragen voor beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid van de ICT-infrastructuur, geautomatiseerde informatiesystemen en telecommunicatievoorzieningen alsmede ondersteuning van eindgebruikers van ICT-infrastructuur, kantoorautomatisering en telecommunicatie. Lid van het managementteam van ICT, Opdrachtgever van projecten m.b.t. ICT-infrastructuur, Kantoorautomatisering en Telecommunicatie. Het afsluiten van contracten, incl. SLA’s met leveranciers, m.b.t. ICT -middelen en diensten. Het inregelen van de benodigde externe personele bezetting. Het uitvoeren van personeelsmanagement (coachen en ontwikkelen van de medewerkers). Het bewaken van de uitvoering van werkzaamheden binnen de afdeling ICT Services (conform informatiebeleid, Vitens Project Aanpak, ITIL en Code voor Informatiebeveiliging).

 • Interim manager ICT:

Gedurende 6 maanden als interim manager verantwoordelijk voor de ICT afdeling.

 • Beleidsmedewerker ICT:

Verantwoordelijk voor het opstellen van ICT strategie en beleid en voor het opstellen en beheren van de ICT projectportfolio. Het adviseren van de business en ICT projectmanagement over ICT. Verantwoordelijk voor het opstellen van vooronderzoeken en business cases t.b.v. (business)ICT projecten.

 • Projectleider/adviseur ICT:

Het leiden van (business)ICT projecten en de advisering van de business en de manager ICT t.a.v. ICT vraagstukken.

 • Projectleider GIS:

Het leiden van projecten m.b.t. de uitbouw van het Geografisch Informatiesysteem.

 • Medewerker GIS:

Het betrof, als lid van het projectteam, opzetten en testen van een Geografisch Informatiesysteem (Smallworld GIS). Na deze periode de deelname aan het projectteam t.a.v. de implementatie van het systeem. Hierop volgend de dataconversie van analoog naar digitaal begeleid incl. het databeheer.