Missie en Visie


Er is nog wel eens onduidelijkheid wat nu de visie of de missie is, maar is dat nu wel zo belangrijk………
Gaat het er niet gewoon om waar je voor staat en hoe je iets doet???
Dat is in ieder geval mijn visie (of toch mijn missie?)!!!

Missie en visieWaar ik voor sta is KWALITEIT, en dat hoeft dan niet direct te betekenen dat dit ten koste gaat van doorlooptijden, budgetten e.d. Want zeker binnen projecten moeten deze elementen (naast communicatie en een juiste organisatie) in verhouding zijn. Maar onvoldoende kwaliteit zorgt er zeker voor dat, vaak na afloop van een project, er onnodige inspanningen verricht moeten worden om het juiste kwaliteitsniveau te verkrijgen. Dat dit vervolgens (negatief) effect heeft op budgetten, motivatie e.d. zal duidelijk zijn.

Maar hoe lever je dan kwaliteit is dan de terechte vraag. Hoe doe je dat dan?? Eigenlijk is dat niet eens zo moeilijk. Behalve dat je als persoon over de juiste competenties moet beschikken, is het van belang dat je een juiste setting weet te creëren. Dit betekend dat je binnen een (project)team de juiste doelstellingen nastreeft en een gezamenlijk belang hebt. Dit wil niet zeggen dat medewerkers maar klakkeloos achter de “Grote Roerganger” aanlopen, maar juist verwacht wordt dat zij kritisch zijn. Dit alles om het beste uit het team te halen en zo weer de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.

Een, uitstekend, ondersteunend middel daarbij is de HUMOR, want wat zou het toch saai zijn in het leven zonder een lach?? En het is tenslotte toch niet verboden om te lachen onder werktijd of wel soms?

Wellicht is mijn missie (of toch mijn visie?) dan wel:

“Als je om je zelf durft te lachen, dan heb je een leven lang lol”.*

* deze stelling is niet van mij, maar degene van wie hij wel is zal er wel de humor van in zien dat zijn/haar stelling gebruikt wordt.