Projecten


Projecten

De uitgevoerde projecten staan hieronder beschreven:

Organisatie

Projectnaam

Omschrijving

Rol

Alliander Upgrade NRG2SW4 Het upgraden van de bedrijfsbrede (Smallworld) GIS applicatie NRG naar de laatste softwareversie. Het aansturen van het ontwikkelteam en managen van het project. Dit samen met de business projectmanager en testmanager. Projectmanager
Alliander Consolidatie Trilias2NRG Het overzetten van de GIS applicatie Trilias (Hoogspanning) naar de bedrijfsbrede GIS applicatie NRG. Het aansturen van het ontwikkelteam en managen van het project. Dit samen met de business projectmanager en testmanager. Projectmanager
Intergas Upgrade Basisapplicatie GIS Het aanbesteden en selecteren van een leverancier voor het uitvoeren van de upgrade van de Smallworld GIS applicatie. Het aansturen van de leverancier en managen van het project. Datamodel opgezet en dataverbetering doorgevoerd. Tevens het implementeren van een nieuwe raadpleegapplicatie (SIAS o.b.v. Smallworld) en netberekeningsprogramma (IRENE). Projectmanager
Intergas Implementatie KLIC Online Het selecteren van een systeem en implementatiepartij (service provider) voor het digitaal verstrekken van leidinginformatie (KLIC proces) conform de WION (wetgeving). Incl. testmanagement en afsluiten SLA. Projectmanager
Intergas Implementatie RMS Het selecteren, aanschaffen en implementeren van een Risico Management Systeem bij een energieleverancier. Projectmanager
Provincie Gelderland www.Gelderland.nl Het vernieuwen van de website waarbij een nieuw design en opzet (navigatiestructuur e.d.) geïmplementeerd is. Dit incl. nieuwe functionaliteiten zoals een digitaal loket, authenticatie/autorisatie (DigiD), RSS en Attendering etc. Projectmanager
Provincie Gelderland Upgrade Smartsite Het upgraden van een Content Management Systeem (Smartsite) voor zowel de internet- als intranetsite. Projectmanager
DZH Implementatie CSS Het bij een waterbedrijf laten bouwen en implementeren van een internet portal waarbij de klant de mogelijkheid om via internet gegevens door te geven c.q. te wijzigen (Customer Self Service). Projectmanager
DZH Implementatie tarievenstructuur In het facturering systeem van een waterbedrijf is een vernieuwde tarievenstructuur geïmplementeerd. Projectmanager
Reed Elsevier AMCO Het archiefsysteem vervangen door een nieuwe applicatie, waarbij tevens de integratie vanuit dit archiefsysteem met diverse websites gerealiseerd is. Projectmanager
Vitens Verhuizing ICT Het verhuizen van werkplekken, ICT infrastructuur en de computerruimte naar een nieuwe locatie. Hierbij het adviseren en coachen van het projectmanagement. Tevens het uitvoeren van risicomanagement. Consultant
Vitens Digitaal Het implementeren van een nieuwe internet- en intranet site. Lid Technisch Team
Vitens Zotob Het implementeren van maatregelen ter dichting van het security-lek in W2000. Tevens het verhogen van het beveiligingsniveau door het installeren van W2000-SP4+. Opdrachtgever
Vitens WFM Distributie Het implementeren van SAP CRM Mobile. Lid Technisch Team
Vitens Waterpas Het implementeren van SAP R/3. Lid Technisch Team
Vitens Visuon Het implementeren van SAP-ISU, incl. Internet Self Service en Multi-channel integratie (Genesys). Lid Technisch Team
Vitens VIP Het onderzoeken, ontwerpen, bouwen en implementeren van een beveiligde centrale ICT-voorziening (VIP-infrastructuur) waarmee de kantoorautomatisering ontsloten wordt en dus medewerkers in staat stelt om buiten kantoor te werken met de KA. Opdrachtgever
Vitens Implementatie GSM en GPRS infrastructuur Het implementeren van een nieuwe contract betreffende GSM en GPRS. Opdrachtgever
Vitens DSL ontsluiting Het realiseren van de hoofdaansluiting en van de back-up hoofdaansluiting t.b.v. MPLS/DSL lijnen en het implementeren van DSL aansluitingen op thuislocaties en op pompstations. Opdrachtgever
Vitens Migratie Pompstations Het implementeren van de nieuwe Kantoor automatiseringsomgeving op pompstations  en het uitfaseren van de daar aanwezige oude omgevingen. Opdrachtgever
Vitens ITIL Het (her)inrichten en implementeren van de processen Incident Management, Change Management, Problem Management en Configuration Management (incl. aangepaste tooling). Lid stuurgroep
Vitens Programma Informatiebeveiliging Basis-ICT Het uitvoeren van diverse projecten in het kader van Informatiebeveiliging incl. het wegnemen van Single points of failure in de ICT infrastructuur. Opdrachtgever
Vitens Implementatie Corporate GSM Het vanuit de fusiebedrijven onderbrengen van alle GSM abonnementen bij één GSM-provider. Dit incl. vooronderzoek en aanbesteding. Opdrachtgever
Vitens WAN implementatie Het implementeren van een Wide Area Network (WAN) en internetfeeds en het ontvlechten van de te vervallen verbindingen. icon-bullhorn In de pers Opdrachtgever
Vitens WINST Het uitvoeren van een vooronderzoek, opzetten business case en het implementeren van een nieuw besturingssysteem en office-omgeving (incl. Active Directory) op basis van Server Based Computing (Citrix). Het migreren van de benodigde werkplekken zoals desktops, laptops etc. op de diverse locaties. Opdrachtgever
Vitens Integratie ICT Services Het integreren, vanuit de fusiebedrijven, van vier ICT Services afdelingen naar één ICT Services afdeling. Het betrof de functionele integratie (processen en procedures), implementatie en inrichten van de middelen (helpdesktool) en bezetting op diverse locaties. Tevens het ontvlechten van outsourcings contracten naar een nieuw contract bij één leverancier. Projectmanager
Waterbedrijf Gelderland Verbeteren ITIL processen Het verbeteren van het Helpdeskproces en het realiseren van de proces Configuratiebeheer en het initiëren van Probleembeheer en Wijzigingsbeheer. Opdrachtgever
Waterbedrijf Gelderland Werken vanuit huis Het ontwerpen, bouwen en implementeren van Oracle Mobile Field Service t.b.v. de aansturing van monteurs. Tevens de inrichting van de Back Office met de benodigde middelen. Het bouwen en implementeren van de geografische applicatie Spy waarmee de kaarten en leidinggegevens gepresenteerd werden. Het implementeren van het Mobitex netwerk t.b.v. de datacommunicatie tussen de Back Office en de monteursbussen. Het inbouwen van de hardware in de bussen. Tevens het opleiden van de monteurs en medewerkers van de Back Office. Projectmanager
Waterbedrijf Gelderland Bouwen ontwerpsysteem Het completeren van het Leidingen Registratie Systeem en ondergrondbeheersysteem t.b.v. waterleidingen, en het komen tot een systeem waarmee ontwerpen gemaakt kunnen worden. Projectmanager
Waterbedrijf Gelderland Automatisering terreinen Het implementeren van een GIS module waarmee de gegevens m.b.t. bedrijfsterreinen en de bedrijfsmiddelen (excl. gebouwen en installaties) op de terreinen ingevoerd, geraadpleegd en beheerd kunnen worden. Projectmanager
Waterbedrijf Gelderland GIS WG Het realiseren van een Leidingen Registratie Systeem (o.b.v. Smallworld GIS) voor Waterbedrijf Gelderland; het uitvoeren van een proefconversie en het opstellen van een Projectplan GIS voor Waterbedrijf Gelderland. Projectmanager
Waterbedrijf Gelderland Aansluitleidingen Registratie Systeem Het implementeren van Diasys en het converteren van de tekeningen en relevante gegevens naar deze applicatie en dit beschikbaar stellen op de relevante werkplekken. Projectmanager