Werkwijze


Het bouwen en implementeren van de website doen we volgens onderstaande (projectmatige) werkwijze. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat het creatieve proces voor beide partijen (klant en leverancier) beheersbaar blijft. En zo het bepaalde doel behaald wordt volgens de afgesproken, en in de offerte opgenomen, uitgangspunten.

Projectfasering

 1. Ontwerp
  Door middel van een gesprek worden de eisen, wensen en ideeën doorgenomen. Vervolgens wordt getoetst of dit haalbaar is en worden de definitieve uitgangspunten bepaald. Hierna worden 2 à 3 concepten van de lay-out aan u voorgelegd en besproken. De keuze voor het definitieve ontwerp wordt bepaald en eventuele aanpassingen zullen verwerkt worden. Hebben deze aanpassingen consequenties voor de planning en/of budget, dan zal dit aan u voorgelegd worden en zal besluitvorming plaatsvinden.
 2. BouwWerkwijze
  In deze fase wordt het ontwerp omgezet naar de daadwerkelijke website. Hierbij worden alle onderdelen gebouwd. Ook zal er (tijdelijke) inhoud (teksten, afbeeldingen e.d.) verwerkt worden. Dit zodat er een zo getrouw mogelijk beeld ontstaat van de uiteindelijke website. Aan het eind van deze fase zal de website aan u getoond worden. Eventuele kleine aanpassingen zullen nog verwerkt worden. Bent u akkoord dan wordt overgegaan naar de volgende fase.
 3. Testen
  De website zal nu getest worden op basis van de meest gangbare browsers en besturingssystemen. Eventuele onvolkomenheden worden aangepast en hertest.
 4. Implementatie
  De website wordt verder technisch ingericht. Hiervoor worden de (eventuele) gebruikers met bijbehorende autorisaties aangemaakt.Vervolgens wordt de website bij de hostingpartij geïnstalleerd.Tevens wordt de technische documentatie opgesteld worden voor het beheer van de website. Naast deze documentatie zal er een gebruikershandleiding opgesteld worden. Op basis van deze handleiding zullen de gebruikers geïnstrueerd worden.
 5. Nazorg
  Gedurende 2 weken na implementatie van de website zal nazorg verleend worden. Hierbij wordt u ondersteund bij gebruikersvragen. Mochten er in deze fase nog onvolkomenheden zijn dan worden deze opgelost.
 6. Afsluiting
  Samen met u als klant wordt de bouw van de website geëvalueerd en formeel wordt het project afgesloten.